Maatschappelijk verantwoord ondernemen

"Economische activiteit staat niet per definitie voor meer of voor zoveel mogelijk, maar steeds vaker ook voor beter, voor kwaliteit boven kwantiteit'

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces.
De familiale aandeelhouders van Duvel Moortgat zijn er ook vanuit hun persoonlijke visie en -levenservaring van overtuigd dat een actief MVO-beleid de enig juiste keuze is voor de toekomst. Daarin staat economische activiteit niet per definitie voor méer, maar in steeds grotere mate voor ‘beter’, voor kwaliteit, en voor: relevant voor de consument.

Omdat bedrijven deel uitmaken van de samenleving, is overleg met alle belanghebbenden een belangrijk aspect. Er zijn de consumenten, de werknemers en hun families, onze vele horeca-ondernemers, leveranciers, de aandeelhouders, gemeente(n), buurtbewoners, enzovoort. Door de vele facetten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, denken mensen vaak -ten onrechte- dat het enkel iets is voor grote multinationals. Toch kunnen alle ondernemingen, ook een familiebrouwerij zoals Duvel Moortgat, een waardevolle bijdrage leveren, met een ethisch en ecologisch beleid, gericht op de drie P’s:

  • People: de sociale dimensie van ondernemen. De gevolgen voor mensen binnen en buiten de onderneming.
  • Planet: de milieudimensie van ondernemen. De effecten op het natuurlijke leefmilieu.
  • Profit: de economische dimensie van ondernemen 

Er is natuurlijk het besef dat onze focus op MVO in de concrete, economische praktijk niet zomaar van de ene dag op de andere perfect te realiseren is. Het is een volgehouden inspanning die bijdraagt aan een leefbare wereld, nu én in de toekomst. Een stapsgewijze maar ambitieuze aanpak die vertrekt vanuit een bredere kijk op mens, planeet en toekomst is hoe dan ook noodzakelijk.

 


    “Economische activiteit staat voor ons niet per definitie voor méér of voor zoveel mogelijk,
     maar in toenemende mate voor beter,  voor kwaliteit boven kwantiteit”

    Michel Moortgat, CEO.

     Vierde generatie van de familiebrouwerij Duvel Moortgat