Sociaal

Een bedrijf staat niet los van de wereld. Dat beseffen wij ook ten volle. De dagelijkse werkelijkheid trekt aan een soms duizelingwekkend hoge snelheid voorbij. Sommige mensen en groepen volgen dit tempo niet en geraken in moeilijkheden... sociaal, mentaal, fysiek of economisch. Het is onze verantwoordelijkheid als bedrijf om deze problemen te zien en te helpen waar het kan.

In deze rubriek gaan we dieper in op zes projecten die we steunen. Duvel Moortgat steunt nog heel wat andere kleine- en enkele grote initiatieven. Veel mensen en organisaties vragen ons extra steun, financieel of logistiek. We kunnen niet op alle voorstellen ingaan, maar toch is er elk jaar een flinke lijst van projecten, vooral ook kleinere, waar we graag mee onze schouders onder zetten.

Anti-kankerfonds
Habbekrats
Barefoot acupuncturists
Kamiano
Een hart voor A.L.S
MadMusée