Milieu

We kunnen niet negeren dat het ecosysteem van onze aarde vandaag uit balans is. Als iedereen leeft zoals in het Westen, hebben we op de duur meer dan één planeet nodig. Daarom beperken we de ecologische voetafdruk van onze brouwerij zoveel mogelijk.

Duurzaamheid en economie op een leefbare planeet

Vaak denken we bij sustainability (duurzaamheid) enkel aan ecologische duurzaamheid ofwel: het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Bij het gebruik van die grondstoffen moeten we er inderdaad over waken dat die niet uitgeput geraken. Maar er is ook economische duurzaamheid waarbij de groei van concurrentiekracht - bijna letterlijk- gezond gecombineerd wordt met respect voor mens en natuur.

Bij elke investering of technologische verandering gaan we na of, en hoe, we nadelige invloeden op mens, milieu en omgeving kunnen minimaliseren.

Prototypes

Een belangrijke pijler is Onderzoek & Ontwikkeling. O&O leidt bij ons regelmatig tot de ontwikkeling en het gebruik van prototypes en toepassingen met een aantoonbare, positieve milieu-impact.

Kwaliteitszorg en het gebruik van de Beste Beschikbare Technieken (BBT) staan ook prominent op de bedrijfsradar. Duvel Moortgat ondertekende al in 1999 het ‘Milieuhandvest van de Ondernemingen van de Voedingsindustrie’. Daarmee engageren we ons voor een pro-actief milieubeleid

Natuurlijke grondstoffen
Warmtekrachtkoppeling
Herbruikbare verpakkingen
Zonne-energie
Energie-recuperatie
Frequentiesturingen
Thermische energie
Waterzuivering

Natuurlijke grondstoffen


Bij het brouwen van onze bieren gebruiken we natuurlijke grondstoffen zoals water, gerst, hop, gist, maïs en rijst.
Zo bijvoorbeeld halen we een groot deel van het brouwwater, het hoofdbestanddeel van bier, uit eigen waterputten in de brouwerij op een diepte van 60 meter.

Wat overblijft van de duizenden kilo's mout die we wekelijks gebruiken om wort te bereiden, gaat niet verloren. De zogenaamde draf, het natuurlijke restproduct van wort, gebruiken veeboeren als volwaardige component in het voeder voor hun dieren.

 

Warmtekrachtkoppeling

Voor het gelijktijdig produceren van warmte en/of elektriciteit, stappen steeds meer bedrijven over op een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke gas- of stoomketels: warmtekrachtkoppeling of WKK. Meestal wordt een WKK aangedreven met aardgas of biogas.

Duvel Moortgat gebruikt sinds 2014 evenwel een bijzonder type WKK : co-generatie met stoomexpansie, met een kracht van 150 kWatt. Van dit prototype zijn er in de hele wereld maar 13 operationeel.

De uit stoom geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opnieuw in de brouwerij gebruikt. Dit proces vermindert de afgenomen hoeveelheid elektriciteit van het openbare net aanzienlijk. Een WKK is dus ecologisch duurzaam en economisch verantwoord.

Herbruikbare verpakkingen

Over de hele wereld zijn ongeveer 1,4 miljoen Duvelkratten in omloop en in totaal ca. 2,2 miljoen voor al onze bieren. De milieuvriendelijke kratten bestaan uit gerecycleerd polyethyleen. Deze grondstof bevat geen schadelijke zware metalen.

We gebruiken multifunctionele, herbruikbare verpakkingen zoals kratten, glazen, flessen en vaten. Die worden meerdere malen gereinigd en opnieuw gebruikt voor verschillende bieren. We kunnen de bakken voor verschillende verpakkingstypes inzetten : losse flessen, clips of packs. Ruim 99% van wat we verkopen in de BeNeLux, zit in een herbruikbare verpakking.

Zonne-energie

Op het dak van onze brouwzaal en van de rijpingsruimtes liggen 12.500 m² zonnepanelen met een kracht van 600 kW, goed voor een opbrengst van 600 MegaWattuur/jaar. Dat is vergelijkbaar met een gemiddeld, jaarlijks energieverbruik van 150 gezinnen. De elektrische energie die we via de zonnepanelen opwekken, gebruiken we volledig opnieuw in de brouwerij.

Energie-recuperatie

Een goede energiehuishouding télt. Interne recuperatieprocessen zijn van belang. Onze bedrijfsgebouwen en magazijnen verwarmen we met de warmte die vrijkomt bij de gisting. Het is een voorbeeld van een gesloten kringloop waarmee we emissie- en afvalstromen voorkomen.

Nog een toepassing van deze gesloten kringloop is het opwarmen van onze hergistingskelders met warmte die we halen uit ... de afkoeling van grote rijpingsmagazijnen. Kookdampcondensatie in de brouwzaal hergebruiken we dan weer om het volgende brouwsel op te warmen tot bijna kooktemperatuur.

Frequentiesturingen

Deze gebruiken we waar mogelijk. Met een frequentiesturing kan het productievolume bijgesteld worden door het aanpassen van de snelheid van de motor. Dit spaart een aanzienlijke hoeveelheid energie uit, zeker bij pompen.
 

Thermische energie

Binnenkort gebruiken we al het methaangas dat ontstaat tijdens de afbraak van de organische lading in ons afvalwater als brandstof voor stoomgeneratoren. Zo hergebruiken we ongeveer 11% van alle thermische energie op jaarbasis in de brouwerij te Puurs (ca. 3.500 MWh). We zorgen trouwens voor warmtewisselingen allerhande. Daardoor is er bijvoorbeeld in de brouwzaal een extreem lage thermische belasting.

Waterzuivering


We doen voortdurend inspanningen om waterverspilling te vermijden, onder andere door het waterverbruik per liter afgewerkt bier zo laag mogelijk te houden. Het is steeds de bedoeling om gezuiverd water te hergebruiken om te koelen en te spoelen.

Al meer dan twintig jaar zuiveren we het water uit ons productieproces. In 1993 werd in Puurs een zuiveringsstation gebouwd. Dat is steeds verder gemoderniseerd. Tegen 2017 wordt een gloednieuw station gebouwd en in gebruik genomen. In 2009 werd in de brouwerij-Achouffe een waterzuiveringsstation opgestart.

Binnen een gescheiden stelsel behandelen we het gebruikte water tot ver beneden de strenge Vlarem-normen, vooraleer het te lozen in het oppervlaktewater. We zuiveren in een gecombineerd anaeroob/aeroob systeem. De minimale hoeveelheid zuiveringsslib die zich daarbij vormt, gaat naar de landbouw als bodemverbeteraar