Maatschappelijk verantwoord ondernemen

"Economische activiteit staat niet per definitie voor meer of voor zoveel mogelijk, maar steeds vaker ook voor beter, voor kwaliteit boven kwantiteit'

M.V.O staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een continu verbeteringsproces. Ondernemingen nemen vrijwillig en systematisch economische, milieu- en sociale overwegingen op in de manier waarop ze werken.  Omdat bedrijven deel uitmaken van de samenleving, is overleg met alle belanghebbenden een belangrijk aspect. Verschillende groepen en individuen hebben hun invloed. Er zijn de klanten, werknemers, aandeelhouders, toeleveranciers, consumenten, de gemeente(n) en de buurtbewoners, enzovoort.

Doordat MVO zoveel facetten heeft wordt vaak -ten onrechte- gedacht dat het enkel iets is voor grote multinationals. Toch kunnen alle ondernemingen, ook de kleinere, veel nadruk leggen op een beleid dat zich richt op de drie P's van MVO :

  • People : de sociale dimensie van ondernemen. De gevolgen voor mensen binnen en buiten de onderneming.
  • Planet : de milieudimensie van ondernemen. De effecten op het natuurlijke leefmilieu.
  • Profit : de economische dimensie van ondernemen

De familiale aandeelhouders van Duvel Moortgat zijn er ook vanuit hun persoonlijke visie van overtuigd dat een actief MVO beleid een belangrijke keuze is voor de toekomst. Economische activiteit staat niet per definitie voor meer, maar in steeds grotere mate voor 'beter' en relevant voor de consument.
Er is tegelijk het besef dat deze oriëntering en de praktische organisatie en meting van MVO niet van de ene dag op de andere kan. Een stapsgewijze aanpak is onvermijdelijk, maar wel een aanpak die vertrekt vanuit een bredere kijk op mens, planeet en toekomst.

In de rubrieken [Milieu] en [Sociaal] lees je over de initiatieven die al lopen en de concrete resultaten ervan.