Mens & Milieu

We kunnen niet negeren dat het ecosysteem van onze aarde vandaag uit balans is. Als iedereen leeft zoals in het Westen, hebben we op de duur meer dan één planeet nodig. Daarom beperken we onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk. Zo is alle elektriciteit die we voor de brouwerij aankopen 100% groen, afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. En we doen nog heel wat meer.

Duurzaamheid en economie op een leefbare planeet

Vaak denken we bij sustainability (duurzaamheid) enkel aan ecologische duurzaamheid ofwel: het gebruik van natuurlijke grondstoffen. Bij het gebruik van die grondstoffen moeten we er inderdaad over waken dat die niet uitgeput geraken. Maar er is ook economische duurzaamheid waarbij de groei van concurrentiekracht - bijna letterlijk- gezond gecombineerd wordt met respect voor mens en natuur.

Bij elke investering of technologische verandering gaan we na of, en hoe, we nadelige invloeden op mens, milieu en omgeving kunnen minimaliseren.

Prototypes

Een belangrijke pijler is Onderzoek & Ontwikkeling. O&O leidt bij ons regelmatig tot de ontwikkeling en het gebruik van prototypes en toepassingen met een aantoonbare, positieve milieu-impact.

Kwaliteitszorg en het gebruik van de Beste Beschikbare Technieken (BBT) staan ook prominent op de bedrijfsradar. Duvel Moortgat ondertekende al in 1999 het ‘Milieuhandvest van de Ondernemingen van de Voedingsindustrie’. Daarmee engageren we ons voor een pro-actief milieubeleid

Natuurlijke grondstoffen
Herbruikbare verpakkingen
Zonne-energie
Energie-recuperatie
Frequentiesturingen
Thermische energie
Waterzuivering
Binnenscheepvaart
Ssst ... Bzzz ... Brouwerbijen !

Natuurlijke grondstoffen


Bij het brouwen van onze bieren gebruiken we natuurlijke grondstoffen zoals water, gerst, hop, gist, maïs en rijst.
Zo bijvoorbeeld halen we een groot deel van het brouwwater, het hoofdbestanddeel van bier, uit eigen waterputten in de brouwerij op een diepte van 60 meter.

Wat overblijft van de duizenden kilo's mout die we wekelijks gebruiken om wort te bereiden, gaat niet verloren. De zogenaamde draf, het natuurlijke restproduct van wort, gebruiken veeboeren als volwaardige component in het voeder voor hun dieren.

 

Herbruikbare verpakkingen

Over de hele wereld zijn ongeveer 1,4 miljoen Duvelkratten in omloop en in totaal ca. 2,2 miljoen voor al onze bieren. De milieuvriendelijke kratten bestaan uit gerecycleerd polyethyleen. Deze grondstof bevat geen schadelijke zware metalen.

We gebruiken multifunctionele, herbruikbare verpakkingen zoals kratten, glazen, flessen en vaten. Die worden meerdere malen gereinigd en opnieuw gebruikt voor verschillende bieren. We kunnen de bakken voor verschillende verpakkingstypes inzetten : losse flessen, clips of packs. Ruim 99% van wat we verkopen in de BeNeLux, zit in een herbruikbare verpakking.

Zonne-energie

Alle elektriciteit die we extern voor de brouwerij aankopen, is 100% groen, afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen.
Maar op het dak van onze brouwzaal en van de rijpingsruimtes liggen ook 12.500 m² zonnepanelen met een kracht van 600 kW, goed voor een opbrengst van 600 MegaWattuur/jaar. Dat is vergelijkbaar met een gemiddeld, jaarlijks energieverbruik van 150 gezinnen. De elektrische energie die we via de zonnepanelen opwekken, gebruiken we volledig opnieuw in de brouwerij.

In onze opslagruimten bij Duvel Logistics (Ruisbroek) màken en gebruiken we groene stroom. 
Alle heftrucks en transpalletten in het warehouse rijden elektrisch. Ze 'tanken' de elektriciteit opgewekt in de zonnepanelen op het dak.

Energie-recuperatie

Een goede energiehuishouding télt. Interne recuperatieprocessen zijn van belang. Onze bedrijfsgebouwen en magazijnen verwarmen we met de warmte die vrijkomt bij de gisting. Het is een voorbeeld van een gesloten kringloop waarmee we emissie- en afvalstromen voorkomen.

Nog een toepassing van deze gesloten kringloop is het opwarmen van onze hergistingskelders met warmte die we halen uit ... de afkoeling van grote rijpingsmagazijnen. Kookdampcondensatie in de brouwzaal hergebruiken we dan weer om het volgende brouwsel op te warmen tot bijna kooktemperatuur.

Frequentiesturingen

Deze gebruiken we waar mogelijk. Met een frequentiesturing kan het productievolume bijgesteld worden door het aanpassen van de snelheid van de motor. Dit spaart een aanzienlijke hoeveelheid energie uit, zeker bij pompen.
 

Thermische energie

Binnenkort gebruiken we al het methaangas dat ontstaat tijdens de afbraak van de organische lading in ons afvalwater als brandstof voor stoomgeneratoren. Zo hergebruiken we ongeveer 11% van alle thermische energie op jaarbasis in de brouwerij te Puurs (ca. 3.500 MWh). We zorgen trouwens voor warmtewisselingen allerhande. Daardoor is er bijvoorbeeld in de brouwzaal een extreem lage thermische belasting.

Waterzuivering


We doen voortdurend inspanningen om waterverspilling te vermijden, onder andere door het waterverbruik per liter afgewerkt bier zo laag mogelijk te houden. Het is steeds de bedoeling om gezuiverd water te hergebruiken om te koelen en te spoelen.

Al meer dan twintig jaar zuiveren we het water uit ons productieproces. In 1993 werd in Puurs een zuiveringsstation gebouwd. Dat is steeds verder gemoderniseerd. In 2017 werd een gloednieuw station gebouwd en in de zomer in gebruik genomen.

Binnen een gescheiden stelsel behandelen we het gebruikte water tot ver beneden de strenge Vlarem-normen, vooraleer het te lozen in het oppervlaktewater. We zuiveren in een gecombineerd anaeroob/aeroob systeem. De minimale hoeveelheid zuiveringsslib die zich daarbij vormt, gaat naar de landbouw als bodemverbeteraar
 

Binnenscheepvaart

Sinds begin 2017 worden elke maand enkele tientallen containers met Duvel-Moortgatbieren via de binnenvaart verscheept van de containerterminal in Willebroek naar de havens van Antwerpen of Rotterdam en vandaaruit naar China. De ODTH terminal van waaruit de schepen vertrekken, ligt aan het zeekanaal Brussel-Schelde, op 1 km van de afrit A12. Onze eerste transporten via deze waterweg werden eind 2016 al gedaan. Door deze maatregel vermindert de CO2-uitstoot en het transport via de weg met vrachtwagens Doordat er zo toch weer minder vrachtwagens rijden, kunnen we alvast deze bescheiden bijdrage leveren aan het helpen oplossen van de fileproblematiek.

Ssst ... Bzzz ... Brouwerbijen !

Bijen zijn een indicator voor ons leefmilieu. Bestuiving door insecten en vooral door bijen is noodzakelijk voor driekwart van onze voedingsgewassen. Het is dus geen goed nieuws dat in 2013 een derde van alle bijenvolken in Europa de lente niet haalde. Een parasiet én de zorgwekkende afname van geschikte, natuurlijke habitats voor bijen zijn de belangrijkste oorzaken. Op het dak van ons nieuwe kantoorgebouw, leven zo’n 160.000 honingbijen, in twee kasten, met twee koninginnen. Afhankelijk van het aantal zon-uren, oogsten we jaarlijks 100 kilo ‘Duvel-honing’, (weliswaar nietmet een hopsmaak maar eentje van linde met een muntaroma).brouwerbijen