Financieel

Duvel Moortgat groeit jaar na jaar. Het is een financieel gezonde groei. Ook in 2015 stegen omzet en winst. En wat de cijfers nog duidelijker aantonen: we investeren in de toekomst

In het boekjaar 2015 realiseerde Duvel Moortgat een geconsolideerde omzet van 315,6 miljoen €.
Dat is een stijging met ruim 23% t.o.v. het vorige boekjaar (een organische groei van 14% en daarnaast de integratie van Brouwerij 't IJ in Amsterdam sinds 1 juli en van Firestone Walker Brewing Company in Californië vanaf 1 september).

  • De EBITDA steeg van 81.9 miljoen € tot 97 miljoen €.
  • De nettowinst bedroeg 51.4 miljoen €, of 25% meer in vergelijking met 2014.
  • De investeringen van maar liefst 60 miljoen €, die opnieuw hoger liggen dan het vorige boekjaar, illustreren dat Duvel Moortgat proactief naar de toekomst kijkt en voortdurend werkt aan expansie en aan kwaliteitsverbeteringen op verschillende terreinen.
  • In 2015 werd in de verschillende brouwerijen van de groep ruim 1,4 miljoen hectoliter bier gebrouwen, waarvan nagenoeg 0,5 miljoen hectoliter bestemd voor consumptie op de Belgische markt.

omzet van 2009 t/m 2015

EBITDA en EBIT van 2009 t/m 2015

 

* EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization